Klassikale begeleiding

Diet Sytsema

Klassikale begeleiding

 

  • Om een klas te begeleiden werk ik met diverse methodes.

Allereerst maak ik gebruik van technieken om de kinderen tot rust te brengen. Het is opzienbarend hoe een hele klas een andere sfeer ademt als de kinderen echt van binnen rustig zijn. Vanuit die rust bouw ik de les verder op.

Gevoelens zijn de drijfveer tot sociale interactie, de aanzet tot gedrag. Daarom is het belangrijk dat het kind op een speelse manier gevoelens leert te onderscheiden en ook om die gevoelens in een interactie te plaatsen. De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Een open sfeer in de klas creëren, waarin gevoelens en sociale vaardigheid een plaats krijgen.
  • Kinderen een kader aan te bieden om de verschillende gevoelens en manieren van reageren op elkaar, bij zichzelf en anderen waar te nemen, te benoemen en te begrijpen.
  • Kansen bieden om te oefenen met verschillende manieren om met elkaar om te gaan, door bijvoorbeeld rollenspel
  • Kinderen inzicht geven in verbanden leggen tussen gedrag en gevoelens
  • Kinderen helpen om hun gevoelens op een goede manier te uiten en te verwerken

Verder gebruik ik elementen uit de methode Kids’ Skills van Ben Furman. Deze methode heeft een speelse en praktische benadering voor het oplossen van problemen waarmee kinderen geconfronteerd worden. Centraal staat één idee: alle problemen kunnen we opvatten als vaardigheden die nog geleerd moeten worden. Er zijn 15 eenvoudige stappen waarin de kinderen leren hun problemen om leren zetten in vaardigheden. Deze methode nodigt het kind uit om actief mee te werken aan het opbouwen van vaardigheden en het zoeken van oplossingen.

Ook het werken met kwaliteiten (deugden/ goede eigenschappen) is heel fijn om in te zetten. Het spreekt de kinderen erg aan om te ontdekken welke kwaliteiten ze hebben en hoe ze die kunnen inzetten in een situatie. Kwaliteiten die ze nog niet zo herkennen bij zichzelf, kunnen ze ontwikkelen. Op iedere leeftijd kan een kind bijvoorbeeld “geduld” inzetten. Zelfs een kind van 6 jaar kan leren wat het betekent om ‘flexibel’ te zijn, en dus ook die kwaliteit gebruiken als dat nodig is.

Dit is een korte weergave van wat ik met de kinderen in de klas doe. Ik werk altijd in de klas met alle kinderen en de leerkracht. Ik werk ook graag samen met de leerkracht. Het is van groot belang dat de leerkracht met de kinderen werkt aan de dingen die ik aandraag. Alleen dan kunnen de kinderen zich de nieuwe vaardigheden en inzichten eigen maken. Als een school het belangrijk vindt kunnen ook de ouders betrokken worden bij het proces; daar maken we per school een afspraak over. Iedere school kan daar zijn eigen invulling aan geven. Ik geef meestal een serie van 13 lessen; elke les duurt ongeveer een uur. Ik kom dan één keer per week in de klas om les te geven. Er zijn ook een paar gesprekken met de leerkracht om te evalueren hoe het gaat. Verder houd ik tijdens de periode dat ik de lessen geef contact met de leerkracht via de mail, zodat ik in kan haken op dingen die er gebeuren met de kinderen.

 

  • Mijn visie

Ik ga er van uit dat ieder kind zijn eigen talenten heeft. En dat het kind in zijn leven leert die talenten te ontdekken en te gebruiken. Met talenten bedoel ik niet alleen vaardigheden als goed kunnen lezen, rekenen en hardlopen, maar ook of het kind eigenschappen heeft als: met aandacht luisteren naar een ander, zorg hebben voor anderen, leiding kunnen geven, rustig kunnen zijn… Door bewust aan hun talenten te werken en elkaar daarbij te ondersteunen ontwikkelt het kind zelfvertrouwen, respect voor zichzelf en voor anderen. Het is ook belangrijk dat de leerkracht en de kinderen ervaren dat kinderen beter kunnen leren als ze van binnen rustig zijn. Niemand kan zich goed concentreren als er emoties de aandacht verstoren. Of als de aandacht nog ligt bij de vorige activiteit. Niet ieder kind kan even snel overschakelen van het een naar het ander. Daarom is het goed om even alle gedachten los te laten en zowel het lichaam als het hoofd helemaal te ontspannen. Als kinderen hier bedreven in zijn kunnen ze dat in 3 minuten. Het effect hiervan op de leerprestaties is groot. En niet alleen op de leerprestaties, maar ook op sociaal/emotioneel gebied reageert een kind veel bewuster als hij eerst de emoties heeft losgelaten, en inzicht heeft in de situatie waarin hij zich bevindt.

De manier waarop wij als leerkrachten met kinderen omgaan is positief als we begrip hebben voor het kind; als we ons realiseren dat ieder kind uniek is. Door te luisteren naar kinderen en door hen te begeleiden kunnen we te weten komen hoe ze zichzelf en de wereld zien. Van daaruit kunnen we hen ook begeleiden bij hun emotionele ontwikkeling. Om begripvol met de kinderen om te gaan is het heel belangrijk dat we ook onze eigen emoties en ons eigen gedrag begrijpen. De manier waarop wij met de kinderen omgaan heeft enorme invloed op hun gevoelens en gedrag. Als we met kinderen werken komen we bij onszelf allerlei emoties en gevoelens tegen: teleurstelling, irritatie, ongeduld, wanhoop, machteloosheid…. en gelukkig staan daar ook positieve emoties en gevoelens tegenover zoals: blijdschap, ontroering, medeleven, rust, vertrouwen, geluk, enthousiasme….. Als wij ons als leerkrachten bewust worden van de invloed die onze overtuigingen en gevoelens op de kinderen hebben, kan er een deur voor ons open gaan. Als je de overtuiging hebt dat een klas of een kind niet te hanteren is, straal je een hele andere energie uit dan wanneer je de overtuiging hebt dat je met deze klas of met dit kind veel gaat bereiken. Dat dit niet altijd makkelijk zal zijn is duidelijk. Maar we kennen allemaal het feit dat de ene leerkracht een kind erg waardeert, terwijl de andere leerkracht geen goed garen met hem kan spinnen… Het is interessant om eens te kijken waar dat door komt, en of je je overtuigingen kan veranderen. Leerkrachten kunnen elkaar daarbij helpen.

 

Met alle plezier kom ik vrijblijvend een kennismaking les geven!!