De les

Diet Sytsema

De les

 

 

Lichaamshouding en ademhaling

Adem en houding hebben een positieve invloed op lichaam en geest. We werken niet alleen aan stabiliteit, evenwicht, kracht en flexibiliteit, maar ook aan aandacht, concentratie, zelfvertrouwen, vertrouwen, moed, en kalmte. Door een correcte ademhaling en houding kunnen kinderen rustig en aandachtig worden. Kinderen leren zichzelf in allerlei omstandigheden tot rust te brengen. Op de scholen waar ik lesgeef geeft 80% van de kinderen aan problemen te hebben met inslapen. Als ze de ontspanningsoefeningen in hun bed doen voor ze gaan slapen, gaat het in de meeste gevallen al een stuk beter. Kinderen geven aan sneller en makkelijker in slaap te kunnen vallen. De kinderen gebruiken wat ze leren in de dagelijkse praktijk en komen met praktische voorbeelden, waaruit blijkt dat ze beter in hun vel zitten.

Spel

Er zijn tal van leuke spelletjes om de concentratie en de ontspanning te bevorderen. Evenals spelletjes om de weerbaarheid te vergroten, om samen te leren werken, om elkaar te helpen, om inzicht te krijgen in eigen emoties en in die van de ander. Hoe ga je om met boosheid, met angst, met verdriet. Tijdens het spelen worden gevoelens ervaren: hoop, blijdschap, verwachting, woede, angst, opluchting, onzekerheid, geluksgevoel, saamhorigheid, agressie… Doordat deze gevoelens worden ervaren tijdens een spel (dat toch ‘maar’ een spel is) leren de kinderen positief omgaan met spanningen. Er zit minder lading op dan wanneer ze deze emoties beleven in het ’gewone’ leven. Ik werk meestal met ‘coöperatieve spelletjes’, die speciaal zijn ontworpen om samen het spel tot een goed einde te brengen.

Massage

Bij onderlinge kindermassage gaat het niet om een ‘spiermassage’. Maar om het leren omgaan met het aanraken van een ander kind op een zachte manier. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die elkaar masseren veel minder agressief zijn in het aanraken van de ander. Ze worden er zich bewust van dat zij het kind dat ze masseren kunnen helpen om rust en ontspanning te ervaren. Na een massage vragen de kinderen aan elkaar hoe ze het gevonden hebben en ik zie hen blij worden als ze te horen krijgen dat het heel fijn was.

Visualisatie

We leren allemaal beter als we ontspannen zijn. Als onze hersengolven een langzaam, ruim patroon hebben, nemen ze informatie beter op. Visualisatie helpt een kind om zich te concentreren en goed op te letten. Als we dingen die ons afleiden kunnen buitensluiten en ons concentreren op het ontspannen van onze spieren en onze ademhaling, vertraagt het ritme van onze hersengolven. Daardoor zijn we in staat onze creativiteit en wijsheid aan te boren. Ik vertel de kinderen korte kinderverhalen die tot de verbeeldingskracht van de kinderen spreekt. In hun fantasie kunnen ze het hele verhaal voor zich zien. De verhaaltjes laten ook ruimte voor de kinderen om zichzelf een rol te geven in de visualisatie. Alles is mogelijk in hun fantasie. De kinderen onderzoeken en ontdekken zo hun innerlijke wereld en de creatieve vermogens van hun eigen geest. De verhaaltjes zitten vol met inzichten en wijze lessen. Ik bedenk ze heel vaak zelf. Dat kan alleen als ik zelf ook rustig en ontspannen ben en me afstem op mijn eigen creativiteit en wijsheid.

Gesprekken

Samen praten kan interessant en plezierig zijn. Kinderen kunnen hun gedachten uiten, wat hun ontwikkeling en hun spreekvaardigheid ten goede komt. Kinderen vertellen elkaar bijvoorbeeld over hun belevenissen. Er ontstaan ook gesprekken naar aanleiding van de activiteiten die we in de les doen. Het is ook luisteren naar elkaar, proberen de ander te begrijpen. Samen voelen, nadenken en praten over gevoelens en emoties.

Voorlezen

Kinderboeken bieden zoveel stof om over na te denken en van te leren! Voor jong en oud zitten in boeken prachtige wijsheden die we kunnen gebruiken in ons dagelijks leven!

Tekenen

Kinderen kunnen via tekenen uiting geven aan wat ze voelen. Na een visualisatie vinden ze het fijn om te tekenen wat ze in hun fantasie hebben gezien. Dat geeft rust en het bevordert de creativiteit. Ook kinderen die zeggen of denken niet te kunnen tekenen, kunnen leren hun tekeningen te waarderen en te genieten van wat ze maken!