Relax Kids

Diet Sytsema

Relax Kids

 

 

Waarom Relax Kids?

Omgaan met emoties

Ieder kind kent emoties, net zoals wij volwassen. Emoties zijn niet altijd makkelijk te hanteren. Sommige kinderen worden gauw boos, anderen stoppen hun boosheid juist weg. Er zijn kinderen die heel druk worden, terwijl anderen zich daarentegen juist terugtrekken. Er zijn zoveel emoties waar kinderen mee te maken krijgen dat het lastig kan zijn om daar mee om te gaan. Kinderen die juist heel rustig en makkelijk lijken hebben ook te maken met emoties, maar dat speelt zich vaak van binnen af. Maar ook zij hebben te maken met gevoelens en ervaringen die hen onzeker kunnen maken. Relax Kids biedt kinderen de vaardigheden om inzicht te krijgen in hun emoties en er op een positieve manier mee om te gaan.

Eigenwaarde

Kinderen hebben vaak geen idee waar ze hun zelfvertrouwen, hun gevoel van eigenwaarde vandaan kunnen halen. Waar ben je goed in, wat zijn je talenten en hoe kun je die gebruiken in je dagelijks leven? Als je dat niet weet kun je je heel onzeker voelen. Die onzekerheid kan zich uiten in lichamelijke klachten, stoer doen, pestgedrag, of juist het doelwit zijn van pesterijen, slecht slapen, eng dromen enz.

Overprikkeling

Deze tijd is voor kinderen, maar ook voor hun ouders en leerkrachten een grote uitdaging! Er gebeurt zoveel in de wereld; de techniek gaat met enorme sprongen vooruit; we hebben het drukker dan ooit! We worden steeds meer geconfronteerd met agressie.Vooral kinderen hebben het daar niet makkelijk mee. Ze krijgen veel prikkels, via bijvoorbeeld televisie, mobiele telefoons, computer, spelcomputers, clubs ....enz. Dat heeft invloed op de emotionele en sociale ontwikkeling van het kind en dus ook op het gedrag. Steeds vaker horen we dat het moeilijker wordt om kinderen te helpen om op te groeien tot evenwichtige mensen.

We kunnen een omgeving creëren, waarin onze kinderen leren om te gaan met hun emoties, waarin ze leren om zichzelf tot rust te brengen, zich bewust te worden van wie ze echt van binnen zijn, waarin ze weten en voelen hoe waardevol ze zijn, waarin ze zich kunnen inleven in anderen en daarnaar handelen. Het is duidelijk dat kinderen ook veel beter presteren op school als we hen een rustige, veilige basis kunnen bieden. Rust van binnenuit, die de ouders en de leerkrachten hen als een spiegel aanreiken. Vanuit drukte, haast en chaos zijn deze doelen absoluut niet haalbaar.

Rust

Tijdens de lessen Relax Kids kunnen kinderen heerlijk zichzelf zijn. Ze kunnen alle drukte naast zich neerleggen, zich ontspannen en rust ervaren, op een heel speelse manier! We beginnen de les meestal met een ontspanningsoefening, waarbij de kinderen alle drukte, spanning, prikkels en emoties los kunnen laten. Dit schept een sfeer van rust en ruimte. Vanuit die rust en ruimte bouw ik de les verder op. Hoe ik dat doe vind je onder de knop ‘De les’ .

 

Klik hier voor het lezen van ervaringen!